BVD expert panel

BVD expert panel

BVD expert panel

Het BVD expert panel is een onafhankelijk panel met expertise over BVD. De panelleden bestaan uit rundveedierenartsen, wetenschappers, medewerkers van kennis- en onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Het panel komt twee maal per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomst is er een wetenschappelijke presentatie en wordt er een praktijkcasus over BVD besproken. Daarnaast is er volop gelegenheid om contacten te leggen, in discussie te gaan en nieuwe ontwikkelingen over BVD naar voren te brengen. Boehringer Ingelheim faciliteert de bijeenkomsten. Middels inhoudelijke verslaglegging van deze bijeenkomsten wil het panel een bijdrage leveren aan kennisoverdracht over BVD. Informatie over de panelleden en de verslagen van de bijeenkomsten staan op de deze website.

Actueel

Relatie BVD met salmonella en koppelwaarde?

Twee totaal verschillende onderwerpen kwamen aan bod tijdens de bijeenkomst van het BVD expert panel. Klaas Peperkamp specialist veterinaire pathologie van de GD vertelde over de pathologie van BVD. Pathologie is het bekijken en beoordelen van reactiepatronen in het dier. Peperkamp gaf aan dat het belangrijk is om de verschillende resultaten uit het postmortale onderzoek met elkaar te integreren tot één uitslag. Ook riep hij op om “na te denken over de uitslag”; past de uitslag met het beeld of de informatie uit de praktijk? Een voorbeeld dat aan bod kwam, is de verdenking van een BVD uitbraak waarbij afwijkende kalveren worden geboren, maar er geen dragers worden aangetoond. Precolostraal bloedtappen zou hier uitsluitsel kunnen geven. Peter Theeuwes van DAP Thewi besprak de resultaten van een veldervaring met BVD vaccinatie op vleeskalverbedrijven. Thewi begon met een inleiding over de kalversector, zoals de soort bedrijven, de herkomst en opzet van de kalveren. Het opzet gewicht is belangrijk; hoe lager het opzetgewicht des te hoger de uitval en hoe hoger de dierdagdosering. Elke ronde spelen er 6 hoofdgroepen pathogenen een rol. Het panel vraagt zich af of er een relatie is tussen salmonella-uitbraken en BVD. Dit lijkt zowel op melkveebedrijven als vleeskalverbedrijven te spelen. Er werd stil gestaan bij de recente BVDV type 2 uitbraken. BVD type 2 was al eerder in NL blijkt uit een cases uit 1995. Het resultaat van de BVD vaccinatie wordt uitgedrukt in koppelwaarde. Daarnaast worden verschillende technische parameters, waaronder de dierdagdosering (ddd/j) en uitval (%) beoordeeld; een positief effect van vaccinatie wordt waargenomen. Er volgt discussie of een investering om te enten tegen BVD te rechtvaardigen is. Meer informatie over het BVD expert panel op www.bvdexpertpanel.nl.

Deze strategie sluit mooi aan bij de 3 pijlers van de aanpak van BVD, zoals Paul Wever (projectleider voorbereiding collectieve bestrijding IBR en BVD in Nederland) schetste over een landelijke aanpak van BVD. Waarvan inmiddels bekend is, dat de start nog even op zich laat wachten. De 3 pijlers zijn; dragers opsporen en afvoeren, insleep voorkomen en vrije bedrijven bewaken.

Het panel discussieerde over de rol en de toegevoegde waarde van vaccinatie bij de aanpak van BVD.

Voor meer informatie over het BVD expert panel www.bvdexertpanel.nl

Deelnemers

Bijeenkomsten