BVD expert panel

BVD expert panel

BVD expert panel

Het BVD expert panel is een onafhankelijk panel met expertise over BVD. De panelleden bestaan uit rundveedierenartsen, wetenschappers, medewerkers van kennis- en onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Het panel komt twee maal per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomst is er een wetenschappelijke presentatie en wordt er een praktijkcasus over BVD besproken. Daarnaast is er volop gelegenheid om contacten te leggen, in discussie te gaan en nieuwe ontwikkelingen over BVD naar voren te brengen. Boehringer Ingelheim faciliteert de bijeenkomsten. Middels inhoudelijke verslaglegging van deze bijeenkomsten wil het panel een bijdrage leveren aan kennisoverdracht over BVD. Informatie over de panelleden en de verslagen van de bijeenkomsten staan op de deze website.

Actueel

BVD expert panel staat voor verrassingen

In dezelfde week dat bekend werd dat er BVD type 2 op een vleeskalverbedrijf is vastgesteld, hoort het panel over BVD bij melkgeiten. Dierenarts Chantalle Dekkers van DAP De Lekstreek bespreekt een praktijk cases. Tegenvallende vruchtbaarheid en luchtwegproblemen bij geiten leidden uiteindelijk tot de diagnose BVD. Er is een geschiedenis van contact met rundvee waarbij BVD is aangetoond. Inmiddels zijn er geen runderen meer op het bedrijf, maar het BVD virus wordt bij meerdere geiten aangetoond. Subtypering wijst uit dat het om type 1b gaat. Dekkers bespreekt een gedetailleerde aanpak van BVD op het bedrijf met daarin het testen van alle aangehouden lammeren en dekbokken en vaccinatie van de geiten minimaal 3 weken voor de dracht. Het doel is om BVD uit te bannen van het bedrijf en nieuwe insleep te voorkomen.

Deze strategie sluit mooi aan bij de 3 pijlers van de aanpak van BVD, zoals Paul Wever (projectleider voorbereiding collectieve bestrijding IBR en BVD in Nederland) schetste over een landelijke aanpak van BVD. Waarvan inmiddels bekend is, dat de start nog even op zich laat wachten. De 3 pijlers zijn; dragers opsporen en afvoeren, insleep voorkomen en vrije bedrijven bewaken.

Het panel discussieerde over de rol en de toegevoegde waarde van vaccinatie bij de aanpak van BVD.

Voor meer informatie over het BVD expert panel www.bvdexertpanel.nl

Deelnemers

Bijeenkomsten